Phụ nữ - người đoạt Giải Nobel

khám Phá Wikipedia theo cách mới


Giải Nobel đã được trao cho phụ nữ 65 lần.