Người nga là Người đoạt Giải Nobel

khám Phá Wikipedia theo cách mới


Giải thưởng đã được trao cho Người Nga 40 lần. Cũng bao gồm những người có quốc tịch Của Đế quốc nga và LIÊN xô