Người đoạt Giải Nobel Sinh lý Học Hoặc Y học năm 2023.

khám Phá Wikipedia theo cách mới


Những người đoạt Giải Nobel Sinh lý Học Và Y học vào ngày 2 tháng 10 năm 2023 đã được công bố hungary Katalin Kariko Và American Drew Weissman . Lễ Trao Giải Nobel sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm. Dưới đây bạn có thể xem danh sách những người đoạt giải cho năm này và những năm trước.