Giải Nobel Vật lý năm 2023.

khám Phá Wikipedia theo cách mới


Tên của những người đoạt giải Nobel Vật lý đã được công bố vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm . Dưới đây là danh sách những người đoạt giải cho năm này và những năm trước.