Người chiến thắng Giải Nobel Hòa bình năm 2023.

khám Phá Wikipedia theo cách mới


Giải Nobel Hòa bình năm 2023 được công bố vào ngày 6 tháng 10. Dưới đây là danh sách những người đoạt giải cho năm này và những năm trước.