Những người Đoạt giải Nobel Văn học 2023

khám Phá Wikipedia theo cách mới


Vào ngày 5 tháng 10, người chiến thắng Giải Nobel Văn học Năm 2023 đã được công bố . Dưới đây là danh sách và liên kết đến những người chiến thắng trong những năm này và những năm trước