Giải Nobel Kinh tế năm 2023

khám Phá Wikipedia theo cách mới


Tên của người đoạt giải đã được công bố vào ngày 9 tháng 10 năm 2023. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm . Dưới đây là danh sách những người đoạt giải cho năm này và những năm trước.