Giải Nobel

khám Phá Wikipedia theo cách mới


Tổng Cộng, giải Nobel đã được trao 970 lần (không bao gồm giải thưởng cho các tổ chức)