Rosjanie laureatami Nagrody Nobla

przeglądaj Wikipedię w nowy sposób


Nagroda została przyznana Rosjanom 40 razy. Uwzględniono również tych, którzy mieli obywatelstwo Imperium Rosyjskiego i ZSRR